Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχής του Πολίτη στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων
 
6 Δεκεμβρίου, 2019
 
  Διαβούλευση  
 
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 - 17:47
Άσκηση σε τοπικό επίπεδο Κρατικού Χαρακτήρα
Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι αρμοδιότητες του Δήμου Αβδήρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης στον τομέα της άσκησης σε τοπικό επίπεδο, Κρατικού Χαρακτήρα. Ώστε να αποτελέσουν μήτρα εν δυνάμει θεμάτων στην κατεύθυνση της διαβούλευσης και ανταλλαγής ιδεών, στα πλαίσια της εφαρμογής της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων.
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 - 17:38
Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία
Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι αρμοδιότητες του Δήμου Αβδήρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας , ώστε να αποτελέσουν μήτρα εν δυνάμει θεμάτων στην κατεύθυνση της διαβούλευσης και ανταλλαγής ιδεών, στα πλαίσια της εφαρμογής της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων.
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 - 17:35
Πολιτική Προστασία
Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι αρμοδιότητες του Δήμου Αβδήρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας , ώστε να αποτελέσουν μήτρα εν δυνάμει θεμάτων στην κατεύθυνση της διαβούλευσης και ανταλλαγής ιδεών, στα πλαίσια της εφαρμογής της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων.
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 - 17:10
Παιδεία Πολιτισμός και Αθλητισμός
Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι αρμοδιότητες του Δήμου Αβδήρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης στον τομέα της Παιδείας του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, ώστε να αποτελέσουν μήτρα εν δυνάμει θεμάτων στην κατεύθυνση της διαβούλευσης και ανταλλαγής ιδεών, στα πλαίσια της εφαρμογής της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων.
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 - 17:07
Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι αρμοδιότητες του Δήμου Αβδήρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, ώστε να αποτελέσουν μήτρα εν δυνάμει θεμάτων στην κατεύθυνση της διαβούλευσης και ανταλλαγής ιδεών, στα πλαίσια της εφαρμογής της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων.
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 - 21:02
Ποιότητα Ζωή και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων και των Οικισμών
Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι αρμοδιότητες του Δήμου Αβδήρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, ώστε να αποτελέσουν μήτρα εν δυνάμει θεμάτων στην κατεύθυνση της διαβούλευσης και ανταλλαγής ιδεών, στα πλαίσια της εφαρμογής της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων.
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 - 21:02
Απασχόληση
Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι αρμοδιότητες του Δήμου Αβδήρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης στον τομεά της Απασχόλησης ώστε να αποτελέσουν πεδίο ζύμωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων .
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 - 20:52
Περιβάλλον
Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι αρμοδιότητες του Δήμου Αβδήρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης στον τομέα του Περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσουν πεδίο ζύμωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων .
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014 - 16:46
Ανάπτυξη
Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι αρμοδιότητες του Δήμου Αβδήρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης στον τομέα της Ανάπτυξης ώστε να αποτελέσουν πεδίο ζύμωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά του Δήμου Αβδήρων .
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014 - 11:05
«Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά»
Θέμα: Αύξηση απήχησης της Πλατφόρμας «Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχής Πολιτών στα Κοινά» στους Δημότες και ενημέρωσή τους για τις δυνατότητές της.
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 - 11:02
Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τις επανασυνδέσεις του ηλεκτρικού ρεύματος
Μετά από απόφαση του Δημάρχου Βασίλη Τσολακίδη, συγκροτήθηκε και στο Δήμο Αβδήρων, η ειδική επιτροπή για τις επανασυνδέσεις του ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες ευπαθών ομάδων πολιτών του Δήμου.
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014 - 00:00
Η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2014-2020 και η επιπτώσεις στο χώρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
  Δημοσκόπηση  
Θα θέλατε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου;


Καταχώρηση  Αποτελέσματα

 


Δήμος Αβδήρων